Filters for Grumman American Aircraft
(Also: American Yankee / Gulfstream / Ag Cat)

Aircraft Model
Brackett Filter Assembly
Brackett Element Number
AA-1
AA-1A
AA-1B
AA-1C
AA-5
AA5A
NA
AA5B TIGER
GA-7
BA-120 BA-20
AG-5B (OE)
AGCAT
G164
G164A
B164B