Filters for Britten Norman Aircraft

Aircraft Model Brackett Filter Assembly Brackett Element Number
BN-2
BN-2A
BN-2A-2
BN-2A-3
BN-2A-6 (WITH LYCOMING 0-540-E4C5 ENGINES)
BN-2A-8
BN-2A-9
BN-2A-20
BN-2A-21
BN-2A-27
BN-2B-20
BN-2B-21
BN-2B-26
BN-2B-27