Filters for Beech Aircraft
(Also: Raytheon / Hawker-Beech)

Aircraft Model Brackett Filter Assembly Brackett Element Number
19
23
A23
A23A
A23-19
B23
A24R
B19
B24R
C23
C24R
35-33
35-A33
35-B33
35-C33
35-C33A
E33
F33
E33A
E33C
F33A
F33C
G33
35
A35
B35 (THRU S/N D2605)
B35 (S/N D2606 and UP)
C35
D35
E35
F35
G35
H35
J35
K35
M35
N35
P35
35R
S35 (THRU S/N D7671)
S35 (S/N D7672 and UP)
V35
V35A
V35B
36
A36
A36TC
B36TC
A45(T-34A) (W/ STC SA 1450 SW CONT IO-520)
50
B50
C50
D50
D50A
D50B
D50C
D50E
E50 (L-23D, RL-23D)
F50
G50
H50
J50
95-55
95-A55
95-B55
95-C55
95-C55A
D55
D55A
E55
E55A (S/N TE768-1078)
58 (S/N TH1 THRU TH740)
E55A, (S/N TE-1079 AND UP)
58
58A (S/N TH741 AND UP)
65-88
65-B80
A65
70
76
77
95
B95
B95A
D95A